Начало Препоръчани Покана за общо събрание на ФК „Оборище-Панагюрище“

Покана за общо събрание на ФК „Оборище-Панагюрище“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

                                   П О К А Н А 

УС на ФК „Оборище-Панагюрище“, на основание чл.12 ал.5 от устава на сдружението,  свиква  общо събрание на членовете  на 21.07.2020г./вторник/ в 17.30 часа в град Панагюрище, стадион „ Орчо войвода“, при следния  дневен  ред :

1.Освобождаване и приемане на членове на сдружението.

2.Промени в устава на сдружението. 

3.Промени в  управителния съвет на сдружението.

4.Разни.

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощено лице.

При липса на кворум, на основание чл.12 ал.9 от устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 18.30 ч. ,на същото място и при същия дневен ред.

           

 

                                                              От Управителен   съвет