Начало Общество Представители на младежкия парламент ще вземат участие в Национална младежка среща

Представители на младежкия парламент ще вземат участие в Национална младежка среща

СПОДЕЛИ

Представители на Общински младежки парламент – Панагюрище ще вземат участие в Шестата национална младежка среща “Стимулиране на младите хора към участие в младежки инициативи и работа в мрежа”.

Срещата се организира от Сдружение “Горнооряховски младежки парламент” и Община Горна Оряховица, в контекста на “Европейската година на гражданите”, чиято цел е да помогне на гражданите на Европа да упражняват своето право да пътуват и пребивават свободно в рамките на Европейския съюз, както и да стимулира тяхното активно участие в изграждането на европейските политики. Специално внимание ще бъде обърнато на участието на младежките организации в различни мрежи с цел подпомагане участието им в различни проекти. Основната идея на срещата е продиктувана от необходимостта повече хора да изразяват свободно мнението си, да вземат по-голямо участие в младежки инициативи и да бъдат активни. Ще бъдат обсъдени възможностите за съвместно участие по различни програми.Участниците ще разгледат конкретни действия, свързани с възможностите, които са им предоставени от младежките организации. Ще имат възможност да се срещнат с представители на сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” (МИС), национален координатор на Средиземноморска мрежа за диалог между културите „Анна Линд”.

Форумът ще се проведе в Горна Оряховица на 29 и 30 март. Организира се с цел насърчаване на добрите взаимоотношения между местната власт и младежките организации и обогатяване опита на младите хора в областта на младежките дейности по Европейски програми и участия в младежки мрежи подпомагащи младежкото общуване и сътрудничество за иновации и добри практики в младежката работа.

Очаква се представителите на ОМП – Панагюрище да изградят партньорства за съвместна бъдеща работа с младежките организации от цялата страна. Подобно бъдещо сътрудничество би подпомогнало постигането на индивидуални и организационни цели, посредством споделяне на опита, информацията и ресурсите, като средство за ефективност и развитие.