Начало Местна власт Предстои изпълнение на проект „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на...

Предстои изпълнение на проект „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс –минерална вода“

СПОДЕЛИ
restorant

Община Панагюрище е една от деветте общини с одобрен проект по пилотна схема Инвестиционна програма Минерални води на Национален доверителен екофонд.

Проектът е с наименование „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“.

Общата цел на проекта е икономическо развитие в селския район чрез ефективно използване на природните ресурси на минералната вода в село Баня.

Стойността на проекта е 353 694,46 лева, като от тях 50% е безвъзмездна финансова помощ и 50% собствени средства.

На провелото се вчера редовно заседание на Общински съвет–Панагюрище бе взето решение за актуализиране бюджета на Община Панагюрище във връзка с осигуряването на собствени средства в размер на 176 847,23 лева и стартиране изпълнението на проекта.

Предвидените строително – монтажни работи по проекта са реконструкция на минерален водопровод от КЕИ №№1,2,3,4,5,6 и изграждане на нов събирателен водоем.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на качеството и повишаване на количеството на минералната вода и подобряване на  водосъбирателната и водоразпределителната мрежа за минерална вода в село Баня.

Проектът отразява общите цели на ръководството на община Панагюрище за преодоляване на негативните демографски тенденции, за задържане на младите хора, осигурявайки им по-добър живот чрез създаване на условия за развитие на местната икономика, привличане на инвеститори, подобряване привлекателността на средата и развитие на туризма.