Начало Общество Предвиждат разкриване на Център за лица с психически увреждания след три години

Предвиждат разкриване на Център за лица с психически увреждания след три години

СПОДЕЛИ
restorant

Нова социална услуга вероятно ще бъде разкрита в община Панагюрище след три години – Център за настаняване от семеен тип за лица с психически увреждания.Това стана ясно от думите на зам.-кмета Галина Матанова по време на сесията на Общински съвет днес. Разкриването на центъра е част от план за действие на социалните услуги в община Панагюрище за 2014 г., който бе гласуван и единодушно приет от общинските съветници. Те приеха също и отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги за 2012 г. По отношение на новия център тепърва предстои подготовката на проект, който ще се опитаме да осъществим до 2016 г., уточни Матанова.
Тя припомни, че целта на отчета е да представи в обобщен вид социалните услуги за 2012 г. в общината, да се посочат успехите, както и уроците,получени по пътя за реформиране на социалните услуги. Оновните приоритети на тази реформа са деинституционализация на грижите за деца в риск и развитие на услугите, базирани в общността. Преди всичко акцент за нас е повишаване качеството на грижите и услугите за жителите на община Панагюрище, посочи още зам.-кметът.
Тенденцията в развитието на социалните услуги е към промяна на мястото, на което се предоставят. Те трябва да са базирани в общността – там, където са потребителите и да са насочени основно към потребностите на нуждаещите се и техните семейства. Алтернативните услуги за деца могат да се разделят в две групи – услуги в подкрепа на семейството и услуги, заместващи семейството. Законово тези услуги са регламентирани като Центрове за обществена подкрепа, дневни центрове. Всички те се ползват с държавно финансиране, добави Галина Матанова. Акцент в бъдещата ни работа ще бъде партньорството и работа в мрежа. Това е ключът към успешна система на грижи и закрила на семейства в риск, заяви още тя.
 

1 КОМЕНТАР