Начало Общество През август от РИОСВ издали 57 предписания, три акта , две наказателни...

През август от РИОСВ издали 57 предписания, три акта , две наказателни постановления и една глоба

СПОДЕЛИ
restorant

riosv_pz_tabelaПрез август експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 68 проверки в 60 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 57 предписания. За установени нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха три акта – на кметовете на община Пещера и на с. Радилово, за констатирано бездействие и неизпълнени задължения по Закона за управление на отпадъците и на фирма, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в землището на с. Лозен, община Септември. През август директорът на РИОСВ издаде две наказателни постановления. За изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване е наложена санкция от 2 000 лв. по Закона за водите на „Биовет”АД, гр. Пещера. На физическо лице от гр. Велинград е наложена глоба от 1400 лв. по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано предаване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства / черни и цветни метали, които нямат битов характер/