Начало Общество През юли експертите на РИОСВ извършиха проверки в 104 обекта

През юли експертите на РИОСВ извършиха проверки в 104 обекта

14
0
СПОДЕЛИ
restorant

riosv_pz_tabelaПрез юли експертите на РИОСВ извършиха 119 проверки в 104 обекта. За установени нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха два акта. На собственика на бензиностанция с автомивка на АМ „Тракия”e съставен акт по Закона за водите за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на обекта по показатели : „неразтворeни вещества”, „химична потребност от кислород“ и „нефтопродукти”. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, установени по време на годишна комплексна проверка, на „Промишлени системи”ООД, гр. Пазарджик е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. За отстраняване на несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са издадени 74 предписания. През юли Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде две наказателни постановления на стойност 2 150 лв. За невярно водена отчетност на „Стефани”ООД, гр. Велинград е наложена санкция от 2 000 лв. по Закона за управление на отпадъците, а за дейности в защитена зона без процедура по съгласуване, на Сдружение „ЛРД Марица 1999” е наложена санкция от 150 лв. по Закона за биологичното разнообразие