Начало Общество Приеха Наредба за принудителното премахване на незаконни строежи

Приеха Наредба за принудителното премахване на незаконни строежи

СПОДЕЛИ
restorant

По време на вчерашното си заседание Общинският съвет прие Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на община Панагюрище. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията, за премахване на незаконните строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от от адресата/ адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

 На определената дата и час служители на Общинска администрация Панагюрище по чл. 223 от ЗУТ съвместно с изпълнителя, в присъствието на представителите на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на незаконния строеж при започването  на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.
 В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождение на строежа от тях.
 Изнесеното движимо имущество се оставя на отговорно съхранение в склад, определен  от кмета на Общината, като за наличността му се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасяето .
Извършените разходи са за сметка на адресата/ адресатите по заповедта.

 Окончателното почистване на строителната площадка от строителни отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж и възстановяването на терена се извършва от Общинска администрация Панагюрище по местонахождение на строежа за сметка на адресата/ адресатите на заповедта, ако незаконният строеж е разположен на общински терен.