Начало Общество Приемен родител? Защо не?!

Приемен родител? Защо не?!

СПОДЕЛИ
restorant

ИМА МНОГО ДЕЦА, КОИТО СА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА. ВСЯКО ОТ ТЯХ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО.

ЗАЩО ТОВА СЕМЕЙСТВО ДА НЕ БЪДЕ ВАШЕТО….

От началото на 2012 год. 82 общини в България, сред които и община Панагюрище са партньори на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект "И аз имам семейство", осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции или на деца от общността, в риск от изоставяне.

 

КАКВО Е ПРИЕМНА ГРИЖА?

Приемната грижа е временна грижа за дете в твоя дом. Тя дава възможност на деца в риск да живеят в семейна среда. Приемните родители отглеждат деца, които не могат да живеят в техните собствени семейства.

 

КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ ПРИЕМНА ГРИЖА ?

 • Краткосрочнa – от 6 месеца до година, докато биологичните родители на детето решат проблемите си;
 • Дългосрочнa – за по-дълъг период от време, когато детето, не може да се върне в собственото си семейство;
 • Заместваща–когато титулярното приемно семейство има нужда от почивка, отпуск, пътуване;
 • Спешна – за дете,когато животът или здравето му са застрашени.
 •  

КАКВИ СА ДЕЦАТА КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПРИЕМНА ГРИЖА?

От приемна грижа се нуждаят децата:

 • които живеят в социални домове;
 • на които родителите по различни причини не могат да им осигурят грижа и внимание в родните семейства;
 • които са в риск от изоставане;
 • които са пострадали от насилие.
 •  

КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ?

Доброволни – приемни родители, които имат работа, но желаят да помогнат на дете в беда, като предоставят своя дом и своите родителски умения. Те получават средства за издръжка на детето/децата, които са настанени в семейството.

 

Професионални – приемни родители, които в момента нямат работа и желаят да се реализират в тази предизвикателна професия. Те получават и средства за възнаграждение.

 

  Средства за възнаграждения на професионалните приемни родители:

 • с едно настанено дете – 150 % от минималната работна заплата или 465.00 лв.
 • с две настанени деца – 160 % от минималната работна заплата или 496.00 лв.
 • с три настанени деца – 170 % от минималната работна заплата или 527.00 лв.  

 

Средства за месечен бюджет за издръжка за деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

 • За дете от 0 до 3 г.  – 260.00 лв.;

–    За дете от 3 до 14 г. – 227.50 лв.;

 • за дете от 14 до 18 г. и ако учи до 20г. – 260.00 лв.;
 • за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 78.00 лв.

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование, според Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка на дете, настанено в приемно семейство се отпускат без да се взима под внимание размера на доходите на приемното семейство.Средствата за месечната издръжка на детето се изразходват за храна, дрехи, обувки, учебни пособия и помагала, заплащане на такси в детски градини, транспортни разходи, лекарства и изследвания, разходи за ел. енергия, вода, отопление, и санитарно-хигиенни материали. От тези средства приемното семейство осигурява и джобните пари за по-големите деца.

Желаещите да получат подробна информация за приемната грижа могат да се обърнат към екипа по приемна грижа към община Панагюрище. От социалните работници към екипа ще получите и информация за реда и условията за кандидатстване за приемно семейство.

Екипа по приемна грижа Ви очаква на адрес – гр. Панагюрище, ул. Делчо Спасов, ЦДГ "Брезичка" – ІІ етаж, както и на телефони –  0884483102 и 0885660386.