Начало Общество Приключи годишният мониторинг за съхранение на препарати за растителна защита

Приключи годишният мониторинг за съхранение на препарати за растителна защита

СПОДЕЛИ

Препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност в област Пазарджик се съхраняват в 13 склада и 3 Би-Би куба. По експертна оценка те са около 60 тона, в твърдо и течно състояние.
РИОСВ-Пазарджик провежда ежегоден мониторинг на състоянието им. 
За периода март – май 2012г. Окръжна Прокуратура – Пазарджик изиска от инситуциите обстойна проверка на тези обекти. Те бяха извършени от междуведомствена комисия от експерти на РИОСВ, представители на ОУ ПБЗН-Пазарджик, отдел „КОС”към МВР-Пазарджик, Областна дирекция по безопастност на храните, Дирекция „Инспекция по труда”, Регионалната здравна инспекция, Технически надзор, представители на областната и общински администрации.
Нарушения по съхранението на препаратите бяха констатирани в складовете в Белово и Септември и в селата Лесичово, Дюлево и Ветрен дол. По предписания на експертите те са отстранени в срок, с изключение на склада в  Септември, където работата продължава.
Общините Пазарджик, Панагюрище и Ракитово съхраняват препаратите в Би-Би кубове и имат договор за ремонт и саниране на съоръженията с „Бал бок Инженеринг”АД, а община Стрелча е в процес на преговори с тази фирма за обезвреждане на препаратите в склада в село Смилец