Начало Култура Приключи обучителният тренинг за работа в читалищата с уязвими общностни групи

Приключи обучителният тренинг за работа в читалищата с уязвими общностни групи

СПОДЕЛИ
restorant

Приключи обучителният тренинг за работа в читалищата с различни уязвими общностни групи. Финален от програмата за 2018 на Регионалния читалищен център, той не изчерпа темата „Хората в неравностойно положение, равнопоставени в читалищата“, а я постави за продължаващо разглеждане, като винаги актуална за развиващото се гражданско общество от различни.

Създадена от хората и за хората, за задоволяване на техните културно-образователни и социални потребности, читалищната институция е силно ангажирана с промяната на нагласите спрямо хората в неравностойно положение и пълноценното им включване в културния, образователния, социалния и икономически живот на общността. Това изисква развиване на специфични умения у читалищните специалисти за работа с различни маргинални общности, както и такива за разработване на политики и проекти в тази посока, в режим на непрекъснато междуинституционално партниране. Такава бе и целта на двудневния семинар, проведен на 13 и 14 декември в Костенец, преминал като динамично интерактивно занятие с разнообразни методики и техники за работа в група, с треньор Радка Енчева-Кочева, консултант по подкрепена заетост.

По време на обучението в залата цареше атмосфера, наситена с творчество, креативност и ангажираност от страна на всички участници. Читалищни председатели, секретари и библиотекари от различни общини в област Пазарджик се включиха  в изпълнението на упражненията и с опита, и със стремежа си за усъвършенстване. Достигнаха до нови перспективи на разглежданата тема. Поставяха въпроси, намираха отговори. Енергия и добро настроение изпълваха работното пространство. Удовлетворението беше пълно, когато в духа на идващата Коледа, Снежанка изказа лично пожелание към всеки за Новата 2019 година и подари символични подаръци на участниците.