Начало Общество Продават бившата сграда на ХЕИ

Продават бившата сграда на ХЕИ

СПОДЕЛИ

panag

Общинска администрация – Панагюрище обяви публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, с площ 153 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бивша сграда на ХЕИ/ със застроена площ 123 кв.м, находящ се на ул. „Рад Гемеджиев” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 55 000 лева без ДДС.

Търгът  се проведе  на 16.09.2016  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І – ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище, последващ  търг на 27.09.2016 год. от 11,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 15.09.2016 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 26.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.