Начало Общество Проект SY_CULTour организира семинар в Стрелча

Проект SY_CULTour организира семинар в Стрелча

СПОДЕЛИ
restorant

Областна администрация Пазарджик ще проведе обучение за представителите на местната администрация, неправителствени организации, ресторантьори, хотелиери и всички заинтересовани лица в община Стрелча.  В рамките на Проекта, в пилотната община Стрелча, беше съставен списък на културните ценности с потенциал за развитие. Тези културни ценности ще бъдат включени в съвместно изследване на всички пилотни региони. Проект SY_CULTour се финансира по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 – 2013". Областна администрация Пазарджик е в партньорство с научни институции, браншови организации, местни и регионални власти от Словения, Сърбия, Италия, Гърция и Унгария.

Обучителният семинар ще се проведе на 26 октомври /петък/, 2012г. в Младежки дом гр. Стрелча. Участниците във форума ще се запознаят с класифицирането на видовете културни ценности в община Стрелча и ще имат възможност да дискутират и добавят нови предложения в изготвения до момента по Проекта списък база данни на културните ценности. Проект SY_CULTour има за цел да подобри управлението на културните ценности в селските райони за повишаване на тяхното икономическо и социално развитие. Създаване на доходи и работни места в туризма чрез стимулиране създаването на нови форми на немасов туризъм.