Начало Местна власт Проектът «Панагюрище – столица на свободата» – без констатирани пропуски при...

Проектът «Панагюрище – столица на свободата» – без констатирани пропуски при проверка от финансовото министерство

СПОДЕЛИ
restorant

7Представители на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, като Сертифициращ орган на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, извършиха проверка на място по проект BG161PO001 – 3.1.03-0024 „Панагюрище – столица на свободата“ с бенефициент Община Панагюрище.

Проверката бе извършена в периода 08-10 септември 2014 година, на място в Община Панагюрище.

В писмо до кмета на общината Никола Белишки, подписано от г-жа Карина Караиванова, директор на Дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите и ръководител на Сертифициращия орган се казва: В рамките на проверката на място, след преглед и анализ на предоставените документация и информация и в резултат на проведените разговори с екипа по проекта, проверяващият екип не констатира пропуски. Дирекция „Национален фонд“ не формулира констатации и не отправя препоръки.