Начало Общество Проекти на НАП отличени като добри практики по ОПАК

Проекти на НАП отличени като добри практики по ОПАК

33
0
СПОДЕЛИ
Реклама

napНАП бе отличена като администрация, използваща и налагаща добри практики посредством реализирани проекти на годишното информационно събитие на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Управляващият орган на ОПАК обяви, че в рамките на 2014 г. са приключени 853 проекта, като 12 от тях са номинирани за добри практики. Сред номинираните бяха два проекта на НАП: проект №А-11-31-8 “Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите членки при събиране на публични вземания – Информационна система „Взаимна помощ при събиране“ (ИС MARC) и проект №10-31-4С „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС“.

С една от специалните награди на УО на ОПАК беше отличено реализирането на проект Информационна система „Взаимна помощ при събиране“ с ръководител Станислав Данчев в подкрепа на дейността на дирекция „Централно звено за връзка“. Софтуерното решение осигурява ефективно взаимодействие на НАП с приходните администрации на останалите държави членки на ЕС в процеса по събиране на публични вземания. С помощта на системата многократно се намалява времето за обработка на преписки, извършване на анализи и не на последно място намаляват разходите за администриране и обслужване на задълженията на гражданите.

Приходната агенция беше изтъкната и по още един показател като добра практика – наличието на специално звено по управление на проекти