Начало Общество Проведе се информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските...

Проведе се информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

СПОДЕЛИ
restorant

 

На пресконференция днес в  Панагюрище Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално представи информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”. В нея взеха участие Ася Бъчварова, Звено за управление на проекта и Драговест Джалов, проектен мениджър за Южен централен район.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

„Целта на информационната кампания, която стартираме днес в Панагюрище, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Стремежът ни е да сме в услуга на гражданите, да успеем да им помогнем с експертни консултации и съвети, така че да ги активизираме и да улесним максимално процеса по кандидатстване по проекта.'', каза Ася Бъчварова, Звено за управление на проекта.

„Много скоро гражданите сами ще усетят ползите от енергийното обновяване на жилищните сгради, което ще им осигури по-добри условия на живот и ще повиши качеството на жизнената среда. Намаляването на разходите за енергия над 50 %, удължаването на живота и експлоатационната годност на сградите, както и повишаването на цената на имотите са само част от предимствата на проекта.”, допълни г-жа Бъчварова, Звено за управление на проекта.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Основните критерии, на които трябва да отговаря сградата, са: да е многофамилна жилищна сграда и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа; сградата да е проектирана преди 26 април 1999 г.; сградата да се намира в град Панагюрище.

 

Информационни дни по проекта в град Панагюрище ще се проведат на 20 и 21 септември 2012 г. на следните локации:

 

20 септември 2012 г., четвъртък

Пред Общината на пл. 20ти Април №13 от 15 до 19 часа

21 септември 2012 г., петък

Комплекс Асарел Медет от 15 до 17 часа

Комплекс Оптикоелектрон от 17 до 19 часа

По време на информационните дни представители на дирекция „Жилищна политика“, на Проектния мениджър и на Фонда за жилищно обновяване ще са на разположение на гражданите и ще отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си.