Начало Общество Обява

Обява

СПОДЕЛИ
restorant

От 01.10. 2012 г. стартира Проект “Обществени трапезарии” реализиран от МТСП и финансиран чрез Фонд “Социална закрила” на територията на Община Панагюрище за периода 1-ви 2012 г. – 30-ти април 2013 г. По проекта ще бъде предоставяна топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на 78 лица. Подборът на ползвателите по проекта ще се извършва от Комисия в която е включен представител на Дирекция “Социално подпомагане”.

Целевите групи, които могат да подават заявления за включване към обществената трапезария са:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

4. Скитащи и бездомни деца и лица.

 

 

Заявленията ще се приемат до 25.09.2012 г. в Общинска администрация на регистратурата и стая 215 при г-жа Кристина Пенева – ръководител проект

За справки тел.: 6-00-76.