Начало Местна власт Проведе се Кръгла маса „Подобряване на местния капацитет за справяне в случаи...

Проведе се Кръгла маса „Подобряване на местния капацитет за справяне в случаи на природни бедствия…“

СПОДЕЛИ

Панагюрище беше домакин на Кръгла маса на тема „Подобряване на местния капацитет за справяне в случаи на природни бедствия в райони на хвостохранилища“. Форумът се проведе на 4 юли и бе организиран от Националната асоциация на доброволците в Република България в рамките на изпълнение на проект SAFETY4TMF, финансиран по програма „Интерег Дунавски регион 2021 – 2027“. Основната цел на кръглата маса бе да се идентифицират и обсъдят основните предизвикателства и възможности за подобряване на готовността и реакцията на местните общности при природни бедствия в районите с хвостохранилища.

Кръглата маса бе открита от д-р Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в Република България, и кмета на община Панагюрище г-н Желязко Гагов. На форума присъстваха директорите на Районни дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик и София област, общински служители по сигурността от общините Панагюрище, Стрелча, Белово, Кюстендил, Челопеч и Столична община, представители на операторите на хвостохранилища „Асарел-Медет АД“ и „Елаците мед“ АД, представители на РИОСВ – Пазарджик, на Асоциация на Родопските общини и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, служители на РУ – Панагюрище и РДПБЗН в Пирдоп и Панагюрище.

В рамките на събитието беше представена дейността на Националната асоциация на доброволците в Република България, като бяха посочени редица дейности, в които тя е участвала: наводненията в Карловско, земетресението в Турция, бежанската криза от Украйна.

SAFETY4TMF „Координирана превенция и дейности за управление на бедствия, свързани с хвостохранилищата от органи, общини и други заинтересовани страни за решения, намаляващи транснационалните рискове и опасности” е международен проект, в който участват 17 партньори от 10 страни от Дунавския регион. Основната му цел е да анализира политики и процедури, заинтересовани страни и практики за сътрудничество и картографиране на съществуващите хвостохранилища. На тази база той ще подобри и хармонизира националното и транснационалното изграждане на капацитет и ще следва, ориентиран към практиката, подход за обмен на знания и съвместно развитие с онлайн и офлайн обучения, семинари, конференции, посещения за партньорско сътрудничество и съвместна работа за транснационални действия и приложими решения за подобряване на безопасността на хвостохранилищата.

Предвижда се да бъде проведено мащабно учение на територията на България, като г-н Желязко Гагов предложи Панагюрище да бъде домакин.

Форумът продължи с дискусия за сигурността и оценката на рисковете в районите с хвостохранилища. Бяха обсъдени въпроси за съществуването на системи за оповестяване, действащата нормативна уредба и пропуските в нея, аварийните планове за действия на операторите, общинските и регионалните планове за реакция при бедствия.