Начало Общество Проведе се първото редовно заседание на Общински младежки парламент – Панагюрище

Проведе се първото редовно заседание на Общински младежки парламент – Панагюрище

23
0
СПОДЕЛИ
restorant

ompПървото редовно заседание на Общински младежки парламент – Панагюрище, мандат 2014-2016 година, състояло се на 12 декември 2014 година, премина при висока активност.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Правилник за работата на Общински младежки парламент – Панагюрище за мандат 2014-2016 година.

2. Избор на заместник-председател и секретар на ОМП.

3. Определяне на комисии и състав, избор на председатели на комисии.

При разглеждане на първа точка от дневния ред бяха приети промени в Правилника в частта брой заместник-председатели на ОМП, като бе взето решение да бъде избран един, а не както беше в досега действащия Правилник – двама. Броя на комисиите също беше променен – от шест остават пет, като бяха променени и наименованията им. Членовете на ОМП взеха решение и към Правилника да бъде изготвено приложение с всички действащи нормативни документи (закони, наредби и правилници), касаещи младежките политики и дейности в Република България.

По втора точка членовете на ОМП избраха за заместник-председател Мария Иванова, а за секретар – Мария Калпакова.

Председателят на ОМП Стиляна Пенева предложи на вниманието на своите колеги за гласуване пет комисии – Образование и кариерно развитие, Спорт и развлечение, Социално сътрудничество и доброволчество, Екология и туризъм и Култура и изкуство. Те бяха обсъдени от всички членове, като всеки един от тях заяви изричното си желание да влезе в отделните комисии.

Комисиите бяха одобрени и гласувани, след което се премина към избор на председатели.

Комисия Образование и кариерно развитие:

Председател – Цветелина Чардакова

Секретар – Таня Машева

Членове – Нонка Минчева, Николай Велчев, Пенка Терзийска

Комисия Спорт и развлечение:

Председател – Иван Хърков

Секретар – Нелина Петришка

Членове – Петър Шопов, Георги Ланджев, Радка Ильова, Йоана Пишмишева

Комисия Социално сътрудничество и доброволчество:

Председател – Йоана Ботева

Секретар – Радостина Скачкова

Членове – Ненко Ефтимов, Петър Терзийски, Анита Парпулова

Комисия Екология и туризъм:

Председател – Светломир Гръблев

Секретар – Елена Найденова

Членове – Цветомира Маслева, Диана Тилева, Емил Ланджев

Комисия Култура и изкуство:

Председател – Димо Бараков

Секретар – Десислава Ботева

Членове – Десислава Оловенекова, Мирослав Кочев, Ивайло Кемилов

Следващото редовно заседание на Общински младежки парламент – Панагюрище е определено за 16 януари 2015 година, от 17:30 часа, в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище.