Начало Общество Проверка установи замърсяване на река Луда Яна от рудник „Цар Асен“

Проверка установи замърсяване на река Луда Яна от рудник „Цар Асен“

СПОДЕЛИ
Реклама

Експерти на РИОСВ–Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик провериха сигнал за мъртва риба в река Луда Яна. Незабавно е сформиран екип, който извърши проверка по сигнала от тел. 112, че водата в р. Луда Яна при с. Росен е оцветена в бяло и по течението й има мъртва риба. Сигналът е получен в 16.15ч. вчера.
Извършен е оглед по течението на реката в посочения участък. При
проверката е констатирано специфично помътняване и оцветяване на водите и
наличие на единични бройки мъртва риба.
Установен е причинителят на замърсяването – нерегламентирано изтичане на
отпадъчни води от рудник „Цар Асен”. Вследствие на дъждовете в последните дни и
повишено ниво на водоема за богати разтвори на окисен отвал на рудник „Цар Асен” е започнало дрениране на вода към реката. Предпазният борд, който е бил изграден до коритото на реката след предишно предписание на РИОСВ – Пазарджик, не е успял да предотврати изтичането на дренажни води.
Взети са водни проби от три точки – преди и след смесването на дренажните
води, както и от р. Луда Яна при с. Росен. На място са измерени активна реакция pH,
разтворен кислород и електропроводимост. Моментният анализ на пробите от
дренажните води показва силно понижено рН и повишена електропроводимост, което е показател за наличие на тежки метали.
Дружеството, стопанисващо рудника „Панагюрска медна компания” АД, е
предприело мерки за понижаване нивото на водоема за богати разтвори. Преустановено е дренирането към предпазния борд. За допуснатото замърсяване на р. Луда Яна РИОСВ – Пазарджик ще състави акт за установено административно нарушение на
оператора.