Начало Общество Пунктовете за изкупуване на билки отчитат дейността си за миналата година до...

Пунктовете за изкупуване на билки отчитат дейността си за миналата година до 20 януари

47
0
СПОДЕЛИ
restorant
77184@riosv gНа 20-ти януари 2015г. изтича срокът за подаване в РИОСВ на отчетите на собствениците на билкозаготвителни пунктове за дейността им през 2014 година. До тази дата всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната и за наличните към момента количества в складовите им бази.
Подалите неверни данни и неспазилите този срок търпят финансови санкции. За физически лица глобите са в размер от 100 до 1 000 лв, а за юридически – имуществени санкции от 300 до 2 500 лв.
 През 2014г. в РИОСВ-Пазарджик не са регистрирани нови билкозаготвителни пунктове. Прекратена е дейността само на един. Към момента общият им брой е 75. До днес, 7 януари 2015г., в РИОСВ не са постъпвали годишни отчети на билкозаготвители, съобщиха от инспекцията.