Начало Общество Разкриват специалност „Мехатроника“ в професионалната гимназия

Разкриват специалност „Мехатроника“ в професионалната гимназия

СПОДЕЛИ
restorant

280116bСпециалност „Мехатроника“ ще бъде разкрита в панагюрската Професионална гимназия, става ясно от съобщение на областна администрация. План-приемът за 201682017 година бе обсъден днес, а заседанието бе председателствано от зам. областния управител Гинче Караминова. Участваха главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов, представители на общините на дирекциите „Бюра по труда”, на синдикатите, експерти от РИО Пазарджик и организации на работодатели. Членовете на Комисията обсъдиха и приеха проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2016/2017 година, предложен от Регионалния инспекторат по образование, съобщават от администрацията.
И през настоящата учебна година се доразвива установеното вече партньорство между професионалните училища и представителите на местния бизнес.
Държавен план-прием на територията на областта се осъществява в общо 45 училища, от които 23 общински училища, 18 професионални гимназии и 4 специални училища. В сравнение с миналата година, броят на учениците в VІІ клас e намалял незначително, а се е увеличил броят на тези, които през учебната 2015/2016 год. ще завършат основно образование.

Съобразявайки се с това, план-приемът в професионални паралелки, който предлага РИО-Пазарджик за учебната 2016/2017г. е:

Общ брой професионални паралелки: 83, като в тях се предлага обучение по повече от 86 професии и специалности.
Дневна форма – 59 паралелки, задочна форма – 11, вечерна форма – 1.
Паралелки първа степен на професионална квалификация – дневна форма – след VІ кл. – 2; задочна форма – 3; вечерна – 2, след VІІ кл. – 2, след VІІІкл. – 6
І. Брой седмокласници в областта през 2016г. – 2198 ученици.
Професионални паралелки след VІІ клас- 20.
Предлагани нови професии:
Професия „Програмист” – МГ „К. Величков” гр. Пазарджик;
Професия „Помощник-възпитател” – ПГ по облекло гр. Пазарджик
ІІ. Брой осмокласници в областта през 2016г.- 1301 ученици
Професионални паралелки след завършено основно образование – 39.
Предлагани нови професии и специалности:
Професия „Машинен оператор” – ПГ по промишлени технологии гр. Пазарджик;
Професия „Мехатроника” – ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм гр. Панагюрище;
Професия”Биотехнолог” и професия „Химик-оператор” – ПГ по хранително- вкусови технологии „Ат. Ченгелев” гр. Пещера.
Предложенията за обучение изцяло са подкрепени от регионалния бизнес и работодателите в лицето на:
Браншова организаци „Машиностроене”; „Асарел-Медет” АД; „Оптикоелектрон Груп” АД, “Оптикс” АД – гр. Панагюрище; „ММ Механикс” и „РАИС”ООД гр. Пазарджик; „Биовет” АД гр. Пещера; “Лакрима” ООД ; “Еко-мес” с.Величково; Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Пазарджик; Бюра по труда – гр. Пазарджик, гр. Панагюрище и гр.Пещера; Общини Панагюрище и Пещера.
Проектът на държавния план-прием бе представен от Николай Гунчев – началник на отдел ИОМД и Александра Полищук – старши експерт по ОСО. Той е приет от Обществения съвет към РИО – Пазарджик.
Държавният план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2016/2017 г. ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието и науката, съобщават от областната администрация