Начало Без категория Разработват нова концепция за участниците в движението по пътищата

Разработват нова концепция за участниците в движението по пътищата

СПОДЕЛИ
Реклама

Институции, браншови организации и представители на академичните среди започнаха работа по нова Концепция за подготовката на участниците в движението по пътищата. Под ръководството на Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, се проведе първото заседание на работната група, ангажирана с разработването ѝ.

Работната група бе създадена след поет ангажимент от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за разработване на нов подход на обучение обхващащ всички елементи.

Концепцията трябва да обхване всички етапи – обучение за правилата за движение по пътищата, включително занимания в предучилищна възраст, провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и повишаване на информираността на обществото. Зад това становище се обединиха участниците в работната група. „Първа и основна задача следва да бъде да намерим устойчивите решения касаещи цялото обучение на водачите и да излезем от детайли като продължителност на шофьорския курс, за да видим проблемите в тяхната цялост“, подчерта Малина Крумова. По думите ѝ по тази причина в работната група са включени представители на различни организации и съсловия, като с общата им експертиза да се намерят решения във всички свързани направления.