Начало Местна власт Заповед забранява немаркирани домашни животни на общински пасища

Заповед забранява немаркирани домашни животни на общински пасища

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На основание чл. 133, ал. 1, т. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
Кметът на Община Панагюрище е издал Заповед № 67/05.02.2020 г., с която се забранява
използването на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани (маркирани с ушна марка или чип) и на които не се извършени мерки по
програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонози, съгласно ЗВД.