Начало Общество РИО Пазарджик представи държавния план-прием за професионалното обучение през учебната 2013/2014г.

РИО Пазарджик представи държавния план-прием за професионалното обучение през учебната 2013/2014г.

СПОДЕЛИ
restorant

На  провелото се вчера заседание на Комисията  по заетостта  към Областния съвет  за развитие бе обсъден  и приет проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2013/2014 година, изготвен от Регионалния инспекторат по образование.

Заявените нови специалности тази година са: „Организация и технология на фризьорските услуги” в Професионална гимназия по облекло гр. Пазарджик, „Възобновяеми енергийни източници” и „Есплоатация на автомобилния транспорт” в Професионална гимназия по механо електротехника” гр.Пазарджик и специалността „Организация на обслужването в хотелиерството” в Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в гр. Пазарджик.  Общо 25 училища от област Пазарджик са заявили желание през учебната 2013/2014 година да осъществят прием на ученици по професии след 7 и 8 клас. От тях 17 са професионални гимназии, две средно общообразователни училища, три помощни, едно оздравително, една прогимназия и едно възпитателно училище интернат.

            Проектът на държавния плен прием бе представен от началника на инспектората по образование Йордан Чалъков. Той е изготвен на на база реалните потребности от кадри и след проведени срещи на експерти по професионално образование с представители на Бюрата по труда от област Пазарджик. Основната цел е изготвяне на балансиран прием, съобразен с местните икономически и социални условия, програмите и плановете за развитие на общините.

             През тази учебна години формите „задочно” и „вечерно” обучение са застъпени в по-голяма степен в сравнение с предходната. Целта е да се даде възможност на по-голям брой младежи и девойки да продължат обучението си и да получат професионална квалификация.

Държавният план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2013/2014 г. ще  бъде  съгласуван от председателя на Комисията по заетостта и ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието, младежта и науката.