Начало Бизнес РИОСВ извърши 95 проверки, съставени са 4 акта и 24 предписания

РИОСВ извърши 95 проверки, съставени са 4 акта и 24 предписания

СПОДЕЛИ
РИОСВ
Реклама
финанси

През септември РИОСВ – Пазарджик извърши 95 проверки, съставени са
4 акта и 24 предписания

През септември експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 95 проверки на
75 обекта. За констатирани административни нарушения на секторни закони са
съставени 4 акта. Издадени са и 24 предписания за отстраняване на несъответствия и
предприемане на мерки.

За изпускане на отпадъчни води в р. Селска със съдържание над максимално
допустимите концентрации по показатели „неразтворени вещества“ и „химична
потребност от кислород“ е съставен акт по Закона за водите на фирма за рециклиране

на отпадъци в Пазарджик, а за заустване на отпадъчни води в р. Тополница със
съдържание над индивидуалните емисионни ограничения – на цех за производство на
сливов мус в с. Калугерово, община Лесичово.

Акт по Закона за управление на отпадъците е съставен на дружество в с.
Главиница, община Пазарджик, за нерегламентирано съхранение на отпадъци на
площадка, за която няма издаден документ по чл. 35 от ЗУО, а на кмета на община
Батак – за непредприети действия за закриване в срок на общинското депо за неопасни отпадъци.

След намесата и по предписания на РИОСВ – Пазарджик през септември са
почистени замърсявания с отпадъци в землищата на с. Равногор, община Брацигово и
на гр. Стрелча, а цех за галванични покрития в гр. Панагюрище вече събира разделно производствените си отпадъци.

В резерват „Купена” с цел предотвратяване на незаконна сеч на дърва през
последния месец са проведени две съвместни акции със служители на Зонално
жандармерийско управление (ЗЖУ) – Пловдив, МВР, РПУ – Пещера. Не са установени
нарушения.