Начало Общество РИОСВ–Пазарджик засилва мерките за предотвратяване на пожари в защитени територии

РИОСВ–Пазарджик засилва мерките за предотвратяване на пожари в защитени територии

СПОДЕЛИ
денонощие пожари
Реклама
финанси

РИОСВ – Пазарджик изиска от кметовете на общини, на чиято територия
попадат резерватите – „Купена”, „Мантарица”, „Дупката” и „Беглика”, да организират
доброволни формирования за гасене на пожари, в случай на нужда. Както и да
предприемат мерки за предотвратяване на палежи на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и сухи треви и да призовават населението, да спазва мерките за пожарна
безопасност в резерватите. От кметовете са изискани и списъци на групите от
доброволци за гасене и оперативни планове за контрол и реагиране при обстановка на пожар.
За предотвратяването на пожари, РИОСВ – Пазарджик организира
специализирано наблюдение в резерватите. На нарушителите на заповедта ще се
налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на
юридическите.
Периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен сезон
в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и
поддържани резервати) със заповед на министъра на околната среда и водите.
Заповедта цели предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари и
ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии.