Начало Общество Фирма от Панагюрище санкционирана от РИОСВ заради липса на разрешително за дейности...

Фирма от Панагюрище санкционирана от РИОСВ заради липса на разрешително за дейности с отпадъци

СПОДЕЛИ

На „Синсинати” ЕООД, гр. Панагюрище е наложена имуществена санкция от 7 000 лв.

77184@riosv gФирма от Панагюрище бе санкционирана от РИОСВ  за търговия без разрешително. Това стана в рамките на рутинните проверки, извършвани от екоинспекцията.

През октомври експертите на РИОСВ извършиха 92 проверки в 84 промишлени обекта на територията на областПазарджик. Дадени са 69 предписания за отстраняване на несъответствия с екологичното законодателство. Издадени са две наказателни постановления. На фирма „Синсинати”ЕООД, гр. Панагюрище е наложена имуществена санкция от 7 000 лв. по Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешително. За изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително за заустване е наложена санкция от 1 000 лв. по Закона за водите на фирма „Тейк Енерджи”ЕООД, с. Гелеменово. / бензиностанция с автомивка /
Акцент в контролната дейност на инспекцията бяха проверките за изпълнение на условията в разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения. След извършени реконструкции на Пречиствателната станция за отпадни води и пречиствателно съоръжение са отменени текущите месечни санкции на фирма „Дуропак Тракия“АД, гр. Пазарджик и фирма „Огняново Уайнъри“ООД, с. Огняново. Взетите водни проби показват, че отпадъчните води на обектите отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Комплексните разрешителни.