Начало Здраве РЗИ Пазарджик ще анкетира 152 лица на възраст до 64 г. от...

РЗИ Пазарджик ще анкетира 152 лица на възраст до 64 г. от областта в рамките на Национално проучване

СПОДЕЛИ
restorant
Анкетират хората за начина им на животВ началото на октомври в страната ни започна Национално изследване за разпространение на факторите на риска, свързани с начина на живот. Проучването е част от Програмата за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.
Изследването цели да установи какво е разпространението на рисковите фактори (тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол), причиняващи хронични незаразни болести (ХНБ).

РЗИ Пазарджик вече започна анкетирането на включените в проучването общо 152-ма души от област Пазарджик. Списъкът е поименен и е базиран на случаен принцип по извадка, подадена от Националния статистически институт. Участието е на доброволни начала и с информирано съгласие.
От определените за област Пазарджик лица, 40 са деца и ученици на възраст 1-19 г. (от Пазарджик, Пещера, Септември и Юнаците) и 112 на възраст 20-64 г. ( 32-ма от Пазарджик и по 8 души от Велинград, Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, с. Ивайло, с. Юнаците, с. Ковачево с. Бозьова, с. Бяга).

За възрастовите групи 1-6 г. и 7-9 г., анкетите ще бъдат попълвани от родителите. Освен това, децата и учениците ще бъдат посетени в техните ЦДГ/ОДЗ и училища и ще бъдат измерени антропометричните показатели – ръст и тегло, а при децата на възраст 10-19 г. и артериално (кръвно) налягане.

Очакванията от проучването са да бъде събрана надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори, които са причина за развитие на хроничните незаразни болести. През последната година от изпълнението на Програмата за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г. ще се проведе отново такова проучване, за да се оцени ефекта от изпълнението й.
***
Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи. В България за 2010 г. те са причина за над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението с 67.5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15.1% и др. По отношение на превенцията и контрола на ХНБ, Световната здравна организация (СЗО) е приела Глобална стратегия за превенция и контрол на незаразните заболявания. Призивът на СЗО е всички страни да разработят национални програми за борба с тези заболявания. Разработена е и Европейска стратегия за превенция и контрол на незаразните болести. Целта на приетата в България национална програма е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните хронични незаразни болести.