Начало Здраве Днес ще се проведе обществено обсъждане за нов медицински комплекс

Днес ще се проведе обществено обсъждане за нов медицински комплекс

СПОДЕЛИ
restorant

На 20 ноември 2012 година (вторник) от 17:30 часа в Сесийна зала на втория етаж в сградата на Община Панагюрище публично ще бъде представен и обсъден проект за изграждане на Модерен медицински комплекс в град Панагюрище. В него ще бъде обособен високотехнологичен съвременен център за лечение на онкологични заболявания с апаратура за ранна диагностика и модерно лъчелечение с последваща рехабилитация.
 

Комплексът ще бъде изграден на базата на публично-частно партньорство между общината, която ще осигури земята за строителството на комплекса и частни инвеститори. Според предварителните разчети участието на община Панагюрище ще е с апортна вноска – земя, като тя ще е оценена на 35% от дялото участие. С 5 на сто ще участва "Асарел-Медет" АД. Същият по размер е и делът на лекарите, които са автори на проекта и на лекарите от МБАЛ "Събо Николов". Проектът предвижда най-голямо дялово участие – 50% на "Бизнес Устойчиво Развитие 06"" ЕООД с управител д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Проектът предвижда също, ако заявеното дялово участие от лекарите бъде различно от предложеното по-горе, желанието им ще бъде удовлетворено за сметка на изменение на дяловото участие на „Бизнес Устойчиво Развитие 06“.
Новият комплекс ще бъде в съседна сграда на сегашната МБАЛ. В проекта е предвидено и модернизиране на съществуващи отделения в МБАЛ "Събо Николов", като целият комплекс да бъде окончателно завършен до април 2016 година.