Начало Общество Със зони за отдих и спорт е обновената северна част на парка

Със зони за отдих и спорт е обновената северна част на парка

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище
restorant
Община Панагюрище
Община Панагюрище

Завърши изпълнението на първи етап на проект „Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част, чрез изпълнение на новопроектирана алейна мрежа, обособяване на специализирани зони за отдих и спорт (тематични площадки)“, финансиран от Община Панагюрище, съобщиха от Общинска администрация.

По проекта са изпълнени следните дейности: благоустрояване на парково пространство; изграждане на зони за отдих и спорт, озеленяване на площи; изграждане на пешеходни алеи, детски и спортни площадки; създаване на достъпност в рамките на проектния участък; изграждане на естетически композиции.

Целта на проекта е съществено повишаване качеството на живот в град Панагюрище посредством подобряване на физическата и екологичната среда.

Община Панагюрище
Община Панагюрище

Чрез благоустрояване на северната част на Градския парк са постигнати следните резултати:

-Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и инвеститори, чрез създаване на качествено нов градски облик; Екологично възстановяване, посредством изграждане и ревитализация на зелени системи; Интегриране на групите в неравностойно положение чрез достъпност на средата; Прилагане на оригинални благоустройствени решения с висока художествена и ландшафтна естетика, в унисон с архитектурната уникалност и историческа структура на града; Изграждане на нови детски кътове за отдих и спорт; Осигуряване на безопасност на градската жизнена среда.