Начало Местна власт Съветниците от Реформаторския блок със становище относно Бюджет 2016

Съветниците от Реформаторския блок със становище относно Бюджет 2016

СПОДЕЛИ
Снимка: Архив
restorant
Снимка: Архив
Снимка: Архив

В писмено становище, адресирано до кмета на общината Никола Белишки, съветниците от Реформаторския блок изразяват своето виждане по отношение на Бюджет 2016 и в частност кои са най-приоритетните обекти и нужди на жителите на общината.

Според реформаторите в общината се открояват няколко проблема, които се задълбочават с всяка изминала година. Един от тях е липсата на достатъчно места за паркиране в централната градска част.  Сред предложените от съветниците мерки в тази връзка са “ да бъдат заделени средства за обследване на възможностите за нови паркоместа в централната градска част ; обособяване на зелен паркинг по продължението на река Луда Яна от моста до Градския пазар до моста при СОУ „Нешо Бончев“ , като бъде поставена настилка, позволяваща запазване и на тревната растителност, както и дървета и други зелени храсти между паркоместата (по подобие на паркингите по поречието на река Марица в Пловдив). Също така е възможно /според специалисти от РУ „Полиция“/ разграфяването на паркоместа по ул. Георги Бенковски диагонално на тротоара, а не успоредно, така че да могат да паркират по-голям брой автомобили.“ 

Като други проблеми в становището се изтъкват липсата на достатъчно места за настаняване в по-ниска ценова категория /най-вече за ученици/, осигуряването на обществен ред и сигурност в населените места на общината, опазване на изграденото вече имущество, премахване на незаконните сметища, посегателствата срещу общинската /а и частната/собственост, подобряване на инфраструктурата в кварталите на град Панагюрище, междублоковите пространства, както и в малките населени места на общината и снабдяването на жителите на населени места с дърва за огрев.

В становището си реформаторите правят още две предложения.

Първото е принципът 30 % от средствата от продажби на собственост да се връщат обратно за инвестиции в съответните  населени места, да бъде частично променен, като този процент стане 50 и бъде не само от продажбите на общинска собственост, а и от наемите, арендите и учредяването на право на строеж. Така, според тях, от една страна ще могат да бъдат решени много повече проблеми в селата, а от друга -ще бъдат насърчени кметовете по населени места да положат усилия за най-пълноценно ползване на имотите – общинска собственост, за търсене на инвеститори и насърчаване на бизнес активността.

Второто предложение на групата съветници е  средствата по т.6 и 7 от Инвестиционната програма /придобиване на сгради на БТК в с.Баня и с.Елшица на обща стойност 56 190,00 лв, да бъдат взети от фонда, формират от средства, получени от приватизацията на МБАЛ „Събо Николов“. Предложението си те мотивират така:

„Предвид факта, че тези помещения ще се ползват за здравни кабинети в двете села, смятаме, че е изпълнено условието на чл.3 от правилника, а именно:

Чл.4. Средствата, постъпили в приход на фонда на разпореждане на Общинския съвет – Панагюрище, ще се разходват само за инвестиционни цели в сферата на здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения на територията на общината.

По този начин ще се освободят средства за осъществяване на част от предложенията ни, изброени по-горе.“