Начало Общество Създават звено „Управление на горски територии“

Създават звено „Управление на горски територии“

СПОДЕЛИ

Да бъде създадено звено за стопанисване на общинските гори, реши Общинският съвет вчера. В звеното ще работят трима служители, които ще бъдат назначени в Общинска администрация, като задачата им ще е да охраняват и стопанисват горите общинска собственост. Общината разполага с 2600 ха гора, която е предимно в района на село Баня. Звеното "Управление на горските територии"  ще има един ръководител, който задължително ще е инженер-лесовъд, и двама работници. Средствата за заплати да бъдат предвидени в Бюджет 2013, решиха вчера съветниците. Общината очаква да получи по проект и високопроходим автомобил, с който да се осъществява контролната дейност и да се извършва превенция от пожари в района на общинските гори.