Начало Коментари сесия

сесия

СПОДЕЛИ
restorant

1 лев е нощувката и 6 храната на дете, ще има трета смяна с профил спорт. първата е еко туризъм, втората изкусво. много желаещи – първа смяна е пълна, за втораха има желаещи

Срокът е удължен до 7 май догодина, беше до ноември. Цената на изпълнението на проекта е свалена с около 30 процена. това значи че с 30 процента се намалява и собственото финансиране от общивата. Направена е среща между дъководствата на изпълнителите на този и на водния прокт , за да се съгласуват действията по изпълнението – това касае най-вече улица райна княгиня, която е и в двата проекта. по "Панагюрище-столица на свободата ще правят ротоарите и щие ке слага нова пътна настилка, а по водния проект ще се подменя канализацията и водопровода.

Общината гласува 60 000 лв за покупка на багер за нуждое на В и К. Това се налага защото в момена дружеството няма налична солидна техника за извършването на изкопни и ремонтни работи. Допълнителните средства за закупуването на машината ще дойдат от предаването на вторични суровини на стари тръби, бракувани машини и резервни части, които не могат да бъдат ползвани.