Начало Общество Спортен клуб „Топалов“ стартира проект „Силни без насилие“

Спортен клуб „Топалов“ стартира проект „Силни без насилие“

СПОДЕЛИ
Спортен клуб Топалов

Спортен клуб „Топалов“ стартира проект Силни без насилие по програма „Еразъм+

 Спортен клуб „Топалов“ стартира международен младежки проект по програма „Еразъм+“, който е отражение на досегашната работа и отговорност от страна на клуба насочена към установяване на нулева търпимост към различните форми на антисоциално поведение, към активизиране на гражданското общество и създаването на ефикасна младежка политика срещу насилието и тормоза.

В рамките на програмата на проекта Спортен клуб „Топалов“ ще организира дейности от различно естество – обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с тях екипът на Спортен клуб „Топалов“ поставя акцент върху креативността на младите и силата на посланията, които те ще отправят към връстниците си и към обществото. Проектът е замислен като средство, което да покаже на младите хора как да се борят с проявите на агресия в живота, като създаде условия за взаимодействие и сътрудничество и обсъди групови решения на проблемите.

Георги Ефтимов с предстоящ дебют във Висша лига

Основните цели на проекта са:

  • Превенция на насилието сред подрастващите, чрез информиране и насърчаване на

активното им участие в социално ангажирани дейности.

  • Създаване на платформа за срещи, дискусии и сътрудничество на европейската младеж, заинтересована от проблемите на насилието и агресията сред младите хора.
  • Провокиране на европейско самосъзнание, активна гражданска позиция и обществено отговорно поведение у младото поколение.

В рамките на организирания под надслов „Силни без насилие“ тристранен младежки обмен ще вземат участие младежи в неравностойно положение от България, Северна Македония и Румъния. Включените в дейностите млади хора се характеризират с високо ниво на мотивация и инициативност, креативност и потребност от личностна изява, което от своя страна спомага за осъществяване на целите на проекта. Проектните дейности ще бъдат проведени в гр. Панагюрище, България, в периода 23.09.2019г.–30.09.2019г.