Начало Общество До момента са подадени 94 молби за еднократна помощ за първокласник

До момента са подадени 94 молби за еднократна помощ за първокласник

СПОДЕЛИ
94 молби за целева помощ

До 18 септември са подадени 94 молби от родители на първолаци, желаещи децата им да получат еднократна целева помощ

До вчера в Дирекция „Социално подпомагане“- Панагюрище са били депозирани 94 молби от жители на общината за отпускане на еднократната целева помощ за първокласник. Одобрените са 85, три все още се обработват, а 6 от молбите са отхвърлени. Приемът на молбите-декларации за целевата еднократна помощ продължава до 15 октомври.

Профилактични прегледи предстоят в клиниката по съдова хирургия на „Уни Хоспитал“

Целевите средства се отпускат на първокласници с цел покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година. Сумата е в размер на 250 лв. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.