Начало Общество Стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата

Стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата

СПОДЕЛИ
restorant

Стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата, съобщават от Общинска администрация.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Община Панагюрище отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Документите за кандидатстване се подават в Център за подкрепа за личностно развитие, град Панагюрище ул. „Ангел Шишков“ № 10 или на e-mail: odkpan@abv.bg в срок до 24 май 2018 година. Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на сайта на Община Панагюрище:  www. panagyurishte.org.