Начало Местна власт Стартира заключителната пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда...

Стартира заключителната пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“

СПОДЕЛИ
restorant

Днес от 11:00 часа в Сесийна зала на Община Панагюрище ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по процедура „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“ по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250/28.04.2016 година, информираха от Общинска администрация. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проекта, а присъстващите ще могат да зададат своите въпроси.

Припомняме, че проектът стартира на 1 май 2016 година. Общата му стойност е  499 999, 18 лева.

Основната му цел е утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални и други услуги за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация за възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

В  изпълнение на дейностите по проекта и с цел  да се гарантира интегрирания подход при предоставяне на услуги в домашна среда е създаден екип от експерти в Звеното за помощ в домашна среда – социален работник, психолог и медицинска сестра.

Водещи принципи при изпълнението на дейностите на екипа към Звеното е поставяне в „центъра” нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.