Начало Бизнес Стартираха строително-монтажните дейности по проекта за благоустрояване на 12 улици в Панагюрище

Стартираха строително-монтажните дейности по проекта за благоустрояване на 12 улици в Панагюрище

885
0
СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Kметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, заместник-кметът „Стопански дейности“ г-н Георги Павлов, председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов, представителят на ДЗЗД „АРС“ – обединение на пазарджишката фирма „Строймонтаж“ ЕООД и смолянската фирма „Артстрой“ ООД г-н Камен Василев и управителят на „Програм Инженеринг“ ЕООД г-н Николай Костурков направиха символичната „първа копка“, с която бе поставено началото на строително-монтажните дейности по проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище“.

Сред гостите на събитието бяха общински съветници, екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, експерти от общинска администрация, жители на града и медии.

„Днес даваме старт на строително-монтажните дейности по проект за рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище. Проектът е на стойност близо 4,5 милиона лева и обхваща 12 улици. Строително-монтажните дейности включват реконструкция на тротоари и улично платно, пътна маркировка и вертикална сигнализация, реконструкция на зелени площи и засаждане на нова растителност, изграждане на съвременна поливна система и кътове за отдих. Надявам се проектът да приключи успешно в срок и да се гордеем, че за пореден път Община Панагюрище, следвайки своята последователна политика, реализира един значим проект в полза на жителите и гостите на Панагюрище.“, каза в обръщението си кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки и пожела успешна и ползотворна работа на изпълнителите по проекта.

След официалната церемония „първа копка“, в зала „Асарел“ на хотел „Каменград“, се проведе пресконференция за представяне на проекта.

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ е на обща стойност 4 489 009,48 лева, от които 85 % /3 815 658,06 лева/ са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част – 673 351,42 лева – национално финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е месец юни 2019 година.

Проектът е насочен към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия и създаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.

Общата цел на проекта е да се създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, която да допринесе за по-голяма сигурност за гражданите, ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестициите в региона.

Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на тротоарни и пътни настилки и зелени площи на части от 12 улици в град Панагюрище: улица „Райна Княгиня“, улица „Стоил Финджеков“, улица „Искрьо Мачев“, улица „Орчо Войвода“, улица „Петър Горанов“, улица „Делчо Уливеров“, улица „Георги Бенковски“, булевард „Пятигорск“, улица „Цар Освободител“, улица „Макгахан“, улица „Георги Бозаджиев“ и улица „Петко Мачев“.

Рехабилитацията на уличните настилки, тротоари и зелени площи е съобразена с изготвеното геодезично заснемане по дължината на трасетата, обследването на носимостта на земната основа и оразмеряването на настилката, както и с оптималното решение за осигуряване на отводняването и връзката с прилежащите улици и отклонения.

Строително-монтажните дейности по проекта ще се изпълняват от ДЗЗД „АРС“ – обединение на пазарджишката фирма „Строймонтаж“ ЕООД и смолянската  „Артстрой“ ООД. Проектирането и управлението на авторския надзор ще се осъществяват от „Програм Инженеринг“ ЕООД.

Реализирането на проекта ще доведе до обновяване на част от градската среда в публичната и социална зона на въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Това ще гарантира по-високо качество на живот и по-голяма сигурност за гражданите като ще се създадат предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции в региона.

Изпълнението на проекта ще доведе до модернизиране на обществените пространства и създаване на привлекателна градска среда.

Източник:

http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2158%3A–––12–&catid=20%3A2012-02-06-21-11-02&Itemid=13&fbclid=IwAR1pyNAdLRJwxjM1_8ToOS8rTiimsPw0CNqdH_RF1sObBUWQrY_xzr0Cick