Начало Общество Община Стрелча спечели проект по ОП „Административен капацитет”

Община Стрелча спечели проект по ОП „Административен капацитет”

СПОДЕЛИ

Община Стрелча спечели проект  по ОП „Административен капацитет”, за ”Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и Община Велинград” Продължителност 12 месеца. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта е  163 988лв.

Целта на проекта е : „ Оптимизиране на структурите на двете общински администрации за постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции с общ подход.”

Проектът предвижда изработване на Наръчник с вътрешни правила за организационно развитие, който ще включва предложения за подобряване на организацията, работните процеси и координацията . Ще бъдат разработени предложения за промени в нормативните , стратегически и др. документи, в устройствените правилници и метода за управление на промените.

 Целта е повишаване на ефективността на двете администрации за по-добро, устойчиво развитие на региона на община Стрелча и община Велинград.