Начало Общество Свикват спешно заседание на Областния щаб за защита при бедствия

Свикват спешно заседание на Областния щаб за защита при бедствия

СПОДЕЛИ
restorant

oblastna-uprava-pa13Извънредно заседание на Областния щаб за защита при бедствия ще се проведе утре 12.08.2014г. /вторник/ от 10.30ч. в Приемна зала на областна админстрация Пазарджик.

Ще бъдат представени доклади от кметовете на общини за проводимостта на речните корита в регулациите на населените места, налични критични участъци, налични водни обеми в потенциално опасните микроязовири, констатации на комисии по Закона за водите и предприети действия от общините по почистване на речните легла.