Начало Общество Tърг с явно наддаване за отдаване под наем на два водоема в...

Tърг с явно наддаване за отдаване под наем на два водоема в землището на село Елшица

48
0
СПОДЕЛИ
restorant

elshitca

Oбщинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми –  публична общинска собственост, както следва:

1. „Делипетровец 1”  – поземлен имот № 000381 по КВС на с. Елшица, Община Панагюрище  с площ 3440 кв. м., местност „Делипетровец”, землище Елшица, Община Панагюрище.
2. „Делипетровец 2”  – поземлен имот № 000382 по КВС на с. Елшица, Община Панагюрище  с площ 6862 кв. м., местност „Делипетровец”, землище Елшица, Община Панагюрище.

Срок за отдаване под наем на водоемите

10десет/ години – от 2016 г. до 2026г.

Начална тръжна наемна цена и размер на депозита за участие в търга

1. За водоем „Делипетровец 1” началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на  220.00 лв. без ДДС , а депозитът за участие в размер на 44.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).

2. За водоем „Делипетровец 2” началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 330.00 лв. без ДДС , а депозитът за участие в размер на 66.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).
3. Дата на провеждане на търга

15.07.2016г. от 10.00 часа, последваща дата – 22.07.2016г.

4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 04.07 до 14.07.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 04.07.2016г. до 14.07.2016г.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 14.07.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 21.07.2016 год.

Място за получаване на информация за обектите на търга.

Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров