Начало Местна власт Три двойки ще получат финансово подпомагане от Община Панагюрище за процедури Ин...

Три двойки ще получат финансово подпомагане от Община Панагюрище за процедури Ин витро

СПОДЕЛИ
restorant

Комисия, назначена със заповед на кмета на общината Никола Белишки, с председател Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, за разглеждане на подадените заявления за финансиране на процедури „Ин витро“ на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, проведе свое редовно заседание. Според изискванията на чл. 12, ал. 2 от Правилника за подпомагане финансирането на процедури „Ин витро“ на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, комисията заседава в закрито заседание.

На заседанието бяха разгледани и одобрени три от постъпилите три заявления. Всяка от трите двойки ще бъде подпомогната с парична сума в размер до 3500 лева.

От проведеното заседание е съставен протокол с взетите решения. В тридневен срок ще бъдат изпратени уведомителни писма до кандидатите.