Начало Местна власт ТРИ ПРОЕКТА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТРИ ПРОЕКТА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

СПОДЕЛИ

За поредна седма година Община Панагюрище ще финансира реализирането на младежки проекти. В провелата се процедура за кандидатстване, която стартира на 4 април,  младите хора имаха възможност да представят свои проектни предложения по приоритети:

1. Решаване на конкретни социални въпроси;

2. Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;

3. Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;

4. Насърчаване на доброволческата дейност;

5. Междукултурно и междуетническо сътрудничество;

6. Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;

7.  Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

8. Насърчаване на здравословния начин на живот;

9. Екология;

10.Туризъм;

11. Спорт.

В срока на конкурсната сесия за 2023 година постъпиха три предложения: от  Сдружение „ФИЛИГРАН“, от Клуба на привържениците на ЦСКА Панагюрище и от Народно читалище „ВАНЧО ПАШОВ – 1884“, село Поибрене.

Експертната комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище, разгледа, оцени и класира проектите. Решението на Комисията, утвърдено със заповед, е и трите проекта да бъдат финансирани от общинския бюджет.

Одобрените проекти са :

Проект „МЛАДЕЖКО АРТ АТЕЛИЕ ЗА КЕРАМИКА“ – СДРУЖЕНИЕ „ФИЛИГРАН“, на стойност 3 000 лева.

Ръководител на проекта е г-жа Пепа Машева.

Проектът ще се реализира в периода: 03.07. – 03.10.2023 година, в град Панагюрище.

Целите на проекта са: да се създаде приемственост в областта на традиционните занаяти; да се утвърдят местните традиции и да се популяризират сред младежите; да се осмисли свободното време на децата и младежите през лятната ваканция, предоставяйки им възможност за реализация на творчески идеи и креативни забавления; да се насърчат доброволчеството, творческите умения и инициативността сред младежите; да спомогне за социалната интеграция на младежи от уязвими групи.

Дейностите по проекта ще се осъществяват в оборудвано ателие по керамика, намиращо се на главната улица на територията на град Панагюрище. В него младежите ще се запознаят с традициите в керамиката, ще работят под ръководството на художник-педагог, ще се срещат със съвременни майстори-грънчари.

Участниците ще представят своите творби в заключителната изява на проекта – изложба.

Преки участници в реализацията на проекта  ще бъдат 15 – 20 младежи,  на възраст  от 14 до 29 години. Очаква се интерес от страна и на по-малки деца и ученици, членове на семействата на участниците, близки, приятели и гости на града.

Проект „Турнир по футбол за деца и юноши, под мотото „За малките и голямата игра““ – „Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище“, на стойност 3 000 лева.

Ръководител на проекта е г-н Николай Стойнов.

Проектът ще се реализира в периода: 12.06. – 23.10.2023 година, в град Панагюрище.

Основната цел на организаторите е чрез реализирането на футболния турнир да стимулират деца, юноши и младежи към практикуване на активен спорт и водене на здравословен начин на живот.

Проектът се осъществява от „Клуб на привържениците на ЦСКА-Панагюрище” след решение на Управителния съвет от 2023 година. Включва деца, юноши и младежи в три възрастови групи. Целите на турнира са: да популяризира масовия спорт сред децата и младежите в община Панагюрище, да популяризира футбола и да възпита спортсменски дух и феърплей чрез участие в състезания от такъв мащаб, да популяризира и докаже нуждата от социално сътрудничество между неправителствените организации и общината в областта на спорта,  както и да популяризира бранда на ЦСКА сред децата и младежите с ясната цел, че принадлежността към един футболен отбор не е повод за конфронтация, а израз на любов и вярност към любимия отбор.

В проекта се предвиждат следните дейности: определяне на регламент на състезанието, технически лица и съдии, разработване на система за оповестяване на резултатите, изработване на сценарий, осигуряване на отборни и индивидуални награди, осигуряване на реклама, видео и фото заснемане и озвучаване, изграждане на мобилен информационен център, провеждане на техническа пресконференция, осигуряване на медицинска помощ, подкрепителна закуска и вода за участниците. В двудневния турнир по футбол, на 14 и 15 октомври, ще участват 5 отбора на младежи от община Панагюрище.

В техническата организация на турнира активното ще участват младежите, членуващи в  Клуба на привържениците на ЦСКА-Панагюрище.

Преки участници в реализацията на проекта  ще бъдат 5 групи по 12 младежи,  общо 60, на възраст 14-15 години и 96 деца на възраст 9-13 години от училищата от община Панагюрище.

Проект „ТУК ЖИВЕЕМ – ТУК СПОРТУВАМЕ“ – НЧ „ВАНЧО ПАШОВ – 1884“, село Поибрене.

Ръководител на проекта е г-жа Величка Пандурова.

Проектът ще се реализира в периода: 30.05. – 30.11.2023 година, в село Поибрене.

Целите на проекта са насърчаване на активния здравословен начин на живот сред младежите, чрез спорт и опазване на околната среда.

В дейностите по проекта е планирано закупуване на пейки за публиката и кошчета за отпадъци за спортното игрище; закупуване на футболни обувки за футболистите от ФК „Ибър“, ръкавици за вратарите, футболни топки за игра и тренировки. Ще бъде организиран футболен турнир за младежи и ветерани, за който ще бъдат изработени покани, грамоти, обяви, афиши, плакети и купи; ще бъдат осигурени сандвичи и вода за участниците в турнира.

Младежите ще участват във всички дейности – почистване на терена, монтиране на пейките и кошчетата, подготовка и провеждане на турнира.

Преки участници в реализацията на проекта  ще бъдат 45 човека,  на възраст  от 7 до 70 години. Проектът ще окаже въздействие върху всички жители на село Поибрене – децата от основното училище, самодейците от читалището, футболистите от ФК „Ибър“, които с нетърпение очакват осъществяването на идеята и превръщането й в спортен празник за селото.

Община Панагюрище пожелава успешна реализация на проектите и се надява все повече предприемчиви млади хора да проявяват инициативност чрез формата „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ“.