Начало Общество Център за настаняване от семеен тип за деца ще бъде официално...

Център за настаняване от семеен тип за деца ще бъде официално открит в Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца ще бъде официално открит в Панагюрище на 18 март (понеделник) от 14:00 часа.

Разкриването на Центъра за настаняване от семеен тип за деца стана възможно след закриване на съществуващия в Панагюрище Дом за деца, лишени от родителска грижа “Павел Бобеков”. В сградата бяха планирани и извършени ремонтни дейности, съобразно съществуващите изисквания и методика за разкриване на центрове за настаняване от семеен тип за деца.

С разкриването на ЦНСТ за деца в Панагюрище се деинституционализира досега съществуващата социална услуга и се заменя с нов модел, подходящ за пълноценното отглеждане на децата лишени от родителска грижа.  Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, но и до намаляване броя на настаняванията в институция.