Начало Общество Център за обществена подкрепа „Зора” се сдоби със служебен автомобил

Център за обществена подкрепа „Зора” се сдоби със служебен автомобил

22
0
СПОДЕЛИ
restorant

IMGP3489Днес кметът на Община Панагюрище, Никола Белишки, в присъствието на общински служители, медии и екипите на ЦОП и ЦНСТ, официално връчи ключовете на новозакупения от Община Панагюрище автомобил Шкода „Румстър“ на д-р Ангелова – председател на Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, доставчик на услуги ЦОП и ЦНСТ на територията на Община Панагюрище.

В обръщението си към д-р Ангелова и присъстващите,  Белишки сподели, че с предоставянето на служебен автомобил на ЦОП, Община Панагюрище се надява да подпомогне  предоставянето на социалните услугите от екипа на Центъра на и извън територията на Общината. Кметът пожела безаварийно шофиране.

Дейностите по реализирането на мобилната социална работа изисква достигане до потенциални потребители и установяване на контакт с тях, осъществяване на системна връзка и спечелване на доверието им, а също и с активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства във високорискови общности. Реализирането на тази дейност е свързано с придвижване на социалните работници до съответните адресати, което до този момент отнемаше  значително от времето на екипите, сподели д-р Ангелова.

Наличието на служебен автомобил на ЦОП би подпомогнало екипа на Центъра в значителна степен при предоставянето на услугите и реализирането на дейностите му, без това да налага съблюдаване графика на междуселищните автобусни линии и/или търсене на алтернативни източници за придвижване до и от съответните населени места, подчерта д-р Ангелова при изразяване благодарността си към г-н Белишки и неговия екип.

В краткото си обръщение към присъстващите, Галина Матанова – заместник – кмет „Хуманитарни дейности” на Община Панагюрище, изрази мнение, че с използването на служебен автомобил,обхватът на услугата в заначителна степен би се разширил, а това би допринесло за подобряване качеството на предлаганите от ЦОП услуги, извън територията на Центъра.

Напомняме, че екипът от социални работници на ЦОП ”Зора”, предоставят социални услуги на  рискови групи деца и техните семейства, както на територията на Центъра, така и чрез мобилна работа по местоживеене на потребителите, обслужвайки всички населени места на територията на Община Панагюрище и гр. Стрелча.

Работата на екипа в ЦОП е насочена към осъществяването на дългосрочни, работни отношения с потребителите, изискващи създаване и поддържане на доверителни връзки на база постоянни контакти.IMGP3465