Начало Общество Учебна екскурзия по проект „Твоят час“ запозна дриновци с разнообразието на дивите...

Учебна екскурзия по проект „Твоят час“ запозна дриновци с разнообразието на дивите животни

СПОДЕЛИ
restorant

На 20 юни учениците от клуб „Млад еколог“ с ръководител г-жа Мария Игнатова и арт-работилница „Сценични изкуства“ с ръководител г-жа Пепа Машева посетиха Интензивна база за развъждане на диви животни „Георги Бенковски“, село Елшица, съобщиха от ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Техен гид беше служителят от Държавно горско стопанство Панагюрище Петър Гидиков. Той запозна учениците с видовете диви животни – елен лопатар и муфлон и начините на разселването им в други подобни стопанства, показа им хранилките, вишките за наблюдение и тяхното естествено местообитание. Децата видяха различни видове гъби, билки, пъстър кълвач, малък сечко, бръмбар рогач, но най – емоционална бе срещата с муфлоните.

На участниците в арт-работилница „Сценични изкуства“ бяха връчени грамоти за участие в Национален фестивал на детската книга, раздел „Театрални кукли на любими литературни герои“.

Клубовете са сформирани по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.