Начало Общество Ученици от ПГИТМТ-Панагюрище, спечелиха първо място на средношколско състезание във Варна

Ученици от ПГИТМТ-Панагюрище, спечелиха първо място на средношколско състезание във Варна

СПОДЕЛИ

В Електротехническия факултет на Техническия университет – Варна се проведе финалният кръг на осмото Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние 2024“ на тема: „Технология за устойчив енергиен преход“

В мащабния форум, организиран от университета, Община Варна и Регионално управление на образованието – Варна, тази година участваха 85 ученици – финалисти, с 31 учители – ръководители на екипи от 21 училища от 16 града в страната.

 Състезанието имаше следните цели: възможност на учениците да демонстрират придобитите знания и умения по време на образователния процес, стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания, мотивиране на учениците за повишаване на качеството на професионалната подготовка и стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.

Учениците от IX до ХII клас, успешно преминали първия етап от състезанието, имаха възможността да изложат иновативни макети и разработки, които се отличават с креативност, социална значимост и приложимост. 

От Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище взеха участие учениците: Николай Шишков, Мартин Нонов и Георги Байряков, всичките от специалност „Минна електромеханика“ – дуална форма на обучение, с ръководител инж. Ненчо Ненчев. 

Разработките бяха представени пред пет членна комисия, след което участниците отговаряха на зададените въпроси. 

Николай Шишков се класира на първо място с разработения образователен модул – Съвместна работа на фотоволтаик и ветрогенератор. Учениците получиха грамоти, сертификати, сувенири и предметни награди-измервателни уреди и фитнес гривни.

И тази година в план-приема на Професионалната гимназия е заложена специалността „Минна електромеханика“ – дуална форма на обучение. Това е традиционна специалност за училището. Перфектни са отношенията между фирмата-партньор, в лицето на „Асарел-Медет“ АД и Професионалната гимназия. Обучението е изключително полезно и практично – след завършване, учениците започват веднага работа в предприятието и успоредно с това продължават да учат във висше училище по съответната специалност.

„На България са необходими  кадри – компетентни, креативни, професионалисти, мислещи и най-вече да бъдат добри хора. Професионалната гимназия отговаря на тези потребности на обществото! Да имаш професия означава, да имаш още една възможност в живота, означава – независимост, самостоятелност и отговорност!“ – коментира  инж. Ненчо Ненчев. 

 

На снимките: 

доц. д-р инж. Юлиан Рангелов – Декан на електротехнически факултет на ТУ – Варна

доц. д-р инж. Милена Иванова – Зам. декан на електротехнически факултет на ТУ – Варна