Начало Общество Ученици от СОУ „Нешо Бончев“, включени в програмата „На училище без отсъствия“,...

Ученици от СОУ „Нешо Бончев“, включени в програмата „На училище без отсъствия“, получиха заслужени подаръци

94
0
СПОДЕЛИ
restorant

10482802_723168271057964_249735481_o

През учебната 2013/2014 преподавателите и учениците от СОУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище, за втора поредна година са работили по националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие”, в изпълнение на Заповед № РД 06-410/26.09.2013 год. на началника на РИО-Пазарджик.

В тази връзка по предложение на класните ръководители и с гласуване на комисията училището е закупило стимулиращи материали на ученици, включени в проекта, като едно от условията е, те да са показали успехи в учебния процес и редовно присъствие в училище.

Основна цел на програмата е да обхване и задържи всички учащи в СОУ „Нешо Бончев”, като им гарантира правото на свободен и равен достъп до образователната система, както и създаването на позитивни нагласи у тях към учебния процес. По този начин училището се стреми да въведе ефективни превантивни мерки, с които да въздейства върху ранното отпадане на ученици от образователната система. Осъзната у преподавателите е необходимостта за създаването на условия за редовно присъствие и активна работа от страна на всеки ученик, като те са категорични, че това е гаранция за неговото развитие.

Приоритетите в дейността по национална програма „На училище без отсъствия”, са: намаляване броя на учениците, правещи неизвинени отсъствия; подобряване на взаимоотношенията с институциите, идентифициране ученици в риск, живеещи в неблагоприятна семейна среда; изясняване причините за неизвинени отсъствия. 

10483264_723168774391247_1314013338_o