Начало Местна власт Удължават срока за изпълнение на проектите за водния цикъл и депото в...

Удължават срока за изпълнение на проектите за водния цикъл и депото в Панагюрище

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Забавянето е резултат от спирането на плащанията от Орешарски, подчерта кметът Никола Белишки

panagyurishteИма възможност за удължаване на сроковете за изпълнение на два от проектите, които се реализират на територията на община Панагюрище – за водния цикъл и за изграждането на депото да отпадъци. Това стана ясно от съобщение, публикувано на сайта на Управляващия орган в края на миналата седмица.
Потърсен за коментар, кметът на община Панагюрище Никола Белишки заяви, че това е решение, с което се отговаря на многократно поставяните искания от него и колегите му.

Удължаването на срока ще даде възможност за глътка въздух както на кметовете,така и на изпълнителните. Искам да подчертая, че основната причина за досегашното забавяне и нарушения ритъм при изпълнението на тези проекти, е на практика спрялото разплащане от кабинета „Орешарски”, заяви Белишки. Той каза още, че общинска администрация – Панагюрище ще предприеме всички необходими действия за да се възползва от тази възможност. Белишки обаче уточни, че удължаването на срока за реализация на проектите не удължава автоматично и срока на договорите с изпълнителите.
В рамките оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ще се пристъпи към подписване на допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ за удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите, съобщава Управляващият орган на програмата. Удължаването е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на програмата от 13 февруари 2014 г. С решението, Комитетът одобри принципно възможността за удължаване сроковете за физическо изпълнение до 31.10.2015г. и на сроковете за допустимост на разходите до 31.12.2015г на проекти, които са одобрени за финансиране в резултат от проведени процедури за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ, се казва в съобщението. Подписването на допълнителни споразумения за удължаване на срока на дейностите по проектите не означава, че бенефициентите могат автоматично да удължават и сроковете по договори с изпълнители. За последните трябва да се спазват разпоредбите на Закона за обществени поръчки и клаузите на договорите за безвъзмездна финансова помощ,предупреждават от Управляващия орган.
Бенефициентите, които искат да се възползват от възможността за удължаване на сроковете на дейностите, респективно на договора за безвъзмездна финансова помощ трябва в срок от 1 месец от публикуването на настоящето съобщение на представят в Управляващия орган:
Искане за удължаване, съдържащо информация за причините, довели до забавеното изпълнение и възможностите за изпълнение на дейностите по проекта в удължените срокове график за изпълнение на дейностите и Гант диаграма, от които трябва да е видно че изпълнението ще приключи до 31 октомври 2015 г., съобщават от Управляващия орган.