Начало Общество Санкционират хотелиер в Баня, дал некачествена храна на деца

Санкционират хотелиер в Баня, дал некачествена храна на деца

СПОДЕЛИ
restorant

Решението е на Районен съд – Панагюрище от 3 ноември

panagyurishte-sydСобственик на хотел в село Баня да плати глоба от 3000 лева, постанови Районният съд в Панагюрище на 3 ноември като потвърди наложена санкция от Агенцията по безопасност на храните.
Причина за това е инцидент с раздадена храна, след което деца са откарани по спешност в болница. Административнонаказателното производство срещу фирма „Н.” ООД е образувано със съставянето на АУАН с № 498, за това, че при извършената на 09.05.2014 г. комплексна проверка в предприятието му в село Баня не били представени „дневник за температурните измервания на хл. системи и записи за извършените наблюдения върху контролно критичните точки, споменати в НАССР системата на обекта”. Проверката е извършена от длъжностни лица на РЗИ и ОДБХ Пазарджик, по сигнал на ЦСНМП Панагюрище за постъпването по спешност на четири деца със стомашно-чревни разстройства. От сигнала ставало ясно, че децата са били на „зелено училище” в с. Баня, в стопанисвания от „Н.” ООД търговски обект. За резултатите от проверката се съставил констативен протокол (л. 6-7), екземпляр от който, заедно с покана за съставянето на АУАН, бил връчен на управителя на проверяваното дружество. Актът е съставен в град Панагюрище на 14.05.2014 г. от В.В.Ш., на длъжност „инспектор в отдел „Контрол на храните” в ОДБХ Пазарджик, в присъствието на двама свидетели на констатациите от проверката и в присъствието на управителя на дружеството – А.Й.. Подписан е от всички тях.

В резултат на съдебното следствие, от свидетелските показания и от описания констативен протокол се потвърждава, че длъжностно лице от “Н.” ООД, комуто нарочно е възложена тази задача, не води и не поддържа документи и записи за температурните измервания на хладилните инсталации и за наблюденията върху контролно-критичните точки, съгласно НАССР системата за търговския му обект в село Баня, обл. Пазарджик. С тези бездействия на своя служител, дружеството, като производител и търговец на храни, не е изпълнило задължението си към Държавата да поддържа внедрената система в съответствие с изискванията на закона за добра хигиена и добри производствени практики. Неизпълнението правилно е квалифицирано като нарушение по чл. 18, ал.1 ЗХ, и правилно, в хипотезата на чл. 43, ал. 2 от същия закон, на дружеството е наложена предвидената за това санкция, в минималния й размер.